Arviointi

Koulussamme noudatetaan Oulun kaupungin yhteisiä oppilaan arvioinnin periaatteita. Arviointia toteutetaan monipuolisesti kokeiden lisäksi tuntiaktiivisuuden, oppilastöiden ja projektien avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja oppilastöihin.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi: Luokanopettajat ja erityisopettajat tekevät kokonaisvaltaista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaan oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. 

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan jostakin oppiaineesta, oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Oppilaalle annetaan näyttömahdollisuus ennen lukuvuoden päättymistä. Näyttömahdollisuudesta ilmoitetaan huoltajalle.

Käyttäytyminen arvioidaan opetushallituksen asettamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan.

Käyttäytymisen arviointi