Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:


Koulu pyrkii tukemaan yhdessä kotien kanssa lasten monipuolista oppimista ja kasvatustyötä. Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. On tärkeää, että oppilaan mahdollisiin ongelmiin puututaan puolin ja toisin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilasta koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti lapsen omaan opettajaan.

 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus vähintään kerran lukukaudessa keskustella henkilökohtaisesti lapsensa opettajan kanssa. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja yhteisiä koko koulun vanhempainiltoja järjestetään tarvittaessa.

Kevätlukukaudella järjestetään seuraavan vuoden koulutulokkaille sekä esikoululaisille että heidän huoltajilleen tilaisuus tutustua kouluun ennen lukuvuoden alkua.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. luokalla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-4. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

 

Vanhempainyhdistys

Koulullamme toimiva vanhempainyhdistys tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Karita Isola. Opettajien edustajia ovat Noora Pehkonen (Alakylä) ja Kati Mäntylä (Tirinkylä).

Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita!