Iltapäivätoiminta

ILTAPÄIVÄTOIMINTA ALAKYLÄN KOULULLA  

Alakylän koululla järjestetään iltapäivätoimintaa Alakylän ja Tirinkylän koulujen oppilaille. Tirinkylästä oppilaat saapuvat iltapäiväkerhoon bussilla. Koululla ei ole aamupäivätoimintaa.  

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Iltapäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli lapsen huoltaja/huoltajat käyvät töissä tai opiskelevat tai on olemassa muu erityinen syy paikan tarpeelle. Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan Wilma-järjestelmässä Wilma-tunnuksilla, josta hakemuslomake löytyy Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Iltapäivätoimintaa on koulupäivinä klo. 12–16.30. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimii 5 koulunkäynninohjaajaa, jotka tulevat Alakylän, Tirinkylän ja Kiiminkipuiston kouluilta.   

Alakylän koulun iltapäivätoiminnan puhelinnumero 
040 703 1095. 

 

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT LUKUVUONNA 2023-2024 

Iltapäivätoiminnan maksu 120,00 €/kk. Mikäli perheestä on kaksi tai useampi lapsi samanaikaisesti iltapäivätoiminnassa, ensimmäisestä lapsesta peritään täysi maksu ja seuraavilta sisaruksilta puolet toimintamaksusta eli 60 euroa kuukaudessa.  

Mikäli perhe saa toimeentulotuen perusosaa, sille voidaan myöntää maksuvapautus iltapäivätoimintamaksusta. Perhe voi hakea harkinnanvaraista maksuvapautusta, kun perhe on hyvin pienituloinen ja saa esim. asumistukea. 
 
Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
 
Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. toimintamateriaalit. Iltapäivätoiminnan maksu sisältää lisäksi välipalan. 
 
Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta erän suuruuteen. Koulujen lomaviikkojen aikana ei ole iltapäivätoimintaa vaan tuolloin järjestetään päiväleirejä ja muuta toimintaa, joista tiedotetaan erikseen. 

 

 

ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAN IRTISANOMINEN 

Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, paikka tulee irtisanoa sähköpostilla osoitteeseen apip[at]ouka.fi ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua. 
 
Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, irtisanomiskuukautta seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kk-maksusta, vaikka lapsi ei olisi läsnä yhtenäkään toimintapäivänä. 
Ilmoittakaa lapsenne pois jäämisestä myös ryhmän ohjaajille. 

LISÄTIETOA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA 

Oulussa kaupungin nuorisopalvelut koordinoivat koululaisten iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestäjinä ovat nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt ja ev.lut. seurakunnat. 

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta, kuten laskutuksesta, toimintapaikan perumisesta sekä nuorisopalveluiden koordinaattorien yhteystiedot löydät Oulun kaupungin sivulta osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/aamu-ja-iltapaivatoiminta.