Koulumme

Koulun esittely

Alakylän koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-6.
Hallinnollisesti yhdistettyyn Alakylän kouluun kuuluu Alakylän ja Tirinkylän opetusyksiköt.

Koulujen hallinnosta vastaa rehtori Vesa Rinta-Säntti.

Toiminta-ajatus

Rakennamme turvallista lapsuutta ja nuoruutta yhteistyössä kotien kanssa. Ohjaamme lasta ottamaan vastuuta koulutyöstään ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.

Arvot ja visio

Opetussuunnitelman mukainen opetustointa koskeva yhteinen arvopohja Alakylän koululla on seuraava:
Alakylän koulun oppilaat ovat yhteistyökykyisiä, tietoisia omista vahvuuksistaan ja heillä on hyvä itsetunto. He hyväksyvät ihmisten erilaisuuden. He huolehtivat terveydestään ja hyvinvoinnistaan ja tekevät valintoja luontoa säästäen. He käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti, erottavat oikean ja väärän ja tiedostavat oman ainutkertaisuutensa. He ovat oppimismyönteisiä ja uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa niin koulussa kuin tulevassa elämässäkin.

Alakylän ja Tirinkylän koulujen täydennys:
Oppilaat arvostavat luontoa.

Visiomme: Maanläheisen mutkattomasti minäkuvaa kohentaen.

Keskeiset tavoitteet

Järjestämme opetusta ja koulunkäyntiä opetussuunnitelman mukaisesti siten, että oppilaat viihtyvät koulussa. On tärkeää, että lapsilla on ilo käydä koulua ja ilo oppia uusia asioita.

Tirinkylän koulun kuva

Tirinkylän yksikkö

Tirinkylän yksikkö on 100 oppilaan koulu Kiimingissä. Koulu on rakennettu 1957 alunperin kaksiopettajaiseksi kyläkouluksi, mutta nykyisin opetettavia luokkia on kuusi. Luokka-asteet ovat 1-6.