Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt 

Alakylän koulun järjestyssäännöt 5.9.2023 alkaen (Järjestyssääntöjen hyväksymispvm: 4.9.2023)  
  

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

  

 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)  

 • Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta  

 • Oppilaalla on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti   

 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti  

 • Oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä  

  

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

 • Oppilaan tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti   

 • Oppilaan tulee ottaa toiset huomioon- niin oppilaat kuin koulun henkilökuntakin   

 • Oppilaan on noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita   

 • Oppilaan on noudatettava hyviä ruokailutapoja   

 • Oppilaan on pidettävä huolta omista ja koulun tavaroista.   

 • toisen omaisuuteen ei saa kajota.  

 • Oppilaan on huolehdittava asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet mukaan kouluun (kynät, kumit, kirjat, vihot, liikuntavarusteet).   

 • Oppilas ei saa kopioida töihinsä tekstiä tai kuvia luvatta: työn lähteet on merkittävä näkyviin.  

 • lunttaaminen ja puhelimenkäyttö koe- tai testitilanteessa on ehdottomasti kielletty   

 • Oppilaan ei tule kiusata tai hyväksyä kiusaamista missään muodossa  

   

 1.  Liikkuminen koulumatkalla ja kouluaikana ja opetustilasta toiseen siirryttäessä   

 • Oppilaan on noudatettava liikennesääntöjä ja äärimmäistä varovaisuutta   

 • Oppilaan on käyttäydyttävä ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä/ tiloissa liikkujia kohtaan   

 • Oppilaan on siirryttävä suoraan opetustilasta toiseen ja sisä- ja ulkovälitunneille viivyttelemättä  

 • Oppilaan ei ole lupa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä  

 • Oppilaan on käytettävä pyöräilykypärää ja heijastinta pyörällä liikkuessa kouluaikana  

 • Oppilaan on käyttäydyttävä turvallisesti toiset huomioiden linja-autopysäkillä  

 • Oppilaan on odotettava taksia odotukselle varatussa paikassa  

 • Oppilas ei saa häiritä oman luokan eikä muiden opetustilojen työrauhaa  

 

   

 1. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  

 • Oppilaan on noudatettava siisteyttä ja ylläpidettävä hyvää järjestystä koulun sisä- ja ulkotiloissa   

 • Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon sekä puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.   

  

 1. Turvallisuus  

 • päihteet, tupakkatuotteet (mukaan lukien sähkötupakka) ja energiajuomat ovat kiellettyjä koulussa   

 •  kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita esim. teräaseita ja tulentekovälineitä  

 • kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä esim. Pelikonsolit  

 • kouluun ei saa tuoda rahaa, purukumia tai muuta syötävää ilman henkilökunnan erillistä lupaa  

 • oppilaan on ylläpidettävä omalla käyttäytymisellään yhteistä turvallisuutta   

 • oppilaan on kunnioitettava toisten koskemattomuutta teoissa ja puheissa   

 • oppilaan on jätettävä koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet lukittuna niille osoitetuille paikoille  

   

 1. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö  

 • Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.  

 • Toisen kuvaaminen ilman lupaa on kielletty  

   

 1. Järjestyssääntöjen rikkominen  

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)  

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu  

 • luokasta poistaminen  

 • kasvatuskeskustelu   

 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia  

 • kirjallinen varoitus  

 • määräaikainen erottaminen  

  

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.  

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.  

Alakylän koulussa toimii kiusaamisen vastainen tiimi, joka käsittelee tarpeen mukaan kiusaamistilanteita.  

 • Koulun alue: Alakylässä: Aidattu piha-alue + urheilukenttä Tirinkylässä: Aidattu piha-alue + urheilukenttä  

 

Poissaolo-ohjeet voi lisätä samalla sivulle esim. omana haitarinaan, jos ne ovat oleellisesti osa järjestyssääntöjä. Vaihtoehtoisesti Poissaolot voi olla omana alasivuna.

Tälle sivulle kannattaa linkittää myös Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja Kiusaamiseen puuttumisen malli.