Kummi- ja tukioppilaat

Alakoulu

Osa koulumme 5, 6. ja 9. -luokkien oppilaista toimii tukioppilaina nuoremmille oppilaille. Alakoulun puolella tukioppilaat mm. kiertelevät välituntipihoilla leikittämässä ja jututtamassa pienempiä oppilaita, edistäen näin koulun oppilaiden turvallisuuden tunnetta ja yhteishenkeä. Toisinaan tukioppilaat voivat myös järjestää pieniä välituntitapahtumia.

Alakoulun tukioppilastoiminnasta vastaa opettaja Sampo Määttä.

Yläkoulu

Yläkoulun puolella tukioppilastoiminnan keskeinen tavoite on vaikuttaa hyvien toverisuhteiden luomiseen ja myönteisen kouluilmapiirin syntymiseen. Yläkoulun tukioppilaat ovat yhdeksännen luokan oppilaita ja heille on osoitettu omat seitsemännet luokat, joiden oppaina ja tukena he toimivat. Myös yläkoulun tukioppilaat järjestävät toisinaan pieniä tapahtumia piristämään kouluarkea. 

Yläkoulun tukioppilastoiminnasta vastaa opettaja Tiina Hintikka.