Kansainväliset yhteydet

Kansainvälisen toiminnan tarkoitus on toteuttaa Oulun kaupun​​gin strategista tavoitetta rohkeasti uudistuvana Skandinavian pohjoisena keskuksena. ​​​​​Kansainvälisellä toiminnalla myös lisätään kaupungin kansainvälistä tunnettuutta sekä kehitetään kaupunkia, jossa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus tunnustetaan voimavarana.

Oulu luo ja ylläpitää aktiivisesti kansainvälisiä suhteita. Kansainvälistä verkostotyötä tehdään alue- ja kaupunkiverkostoissa, valtionhallinnon ja poliittisten verkostojen kautta sekä kaupunkidiplomatiassa tehtävässä edunvalvontatyössä. Verkostoja ovat muun muassa Perämerenkaari-yhdistys ja Eurocities sekä kahden tai useamman väliset yhteistyösuhteet, kuten ystävyys- ja partnerikaupunkitoiminta ja kansainväliset yhteistyöprojektit.

Poliittista edunvalvontaa hoidetaan muun muassa Barents-verkostossa naapurimaiden kesken ja kansallisen ja kansainvälisen tason arktisen yhteistyön elimissä sekä kaupunkipolitiikassa. Tärkeitä ovat myös monipuoliset ja hyvät suhteet Euroopan Unionin eri toimielimiin ja muihin kansainvälisiin organisaatioihin, kuten eurooppalaisiin kuntaliittoihin ja Euroopan kuntien ja alueiden liittoon (CEMR). Brysselissä toimiva Pohjois-Suomen EU-aluetoimisto on apuna yhteydenpidossa EU:iin.

Kaupunki kansainvälistyy myös eri kulttuureja edustavien asukkaidensa sekä kaupungissa toimivien kunniakonsulaattien ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Tavoitteena on tarjota hyvät olosuhteet ja palvelut kaikille asukkaille ja vieraille kansallisuudesta riippumatta.

Yhteistyöverkostoja

Arctic Mayors' Forum

Culture Next

Eurocities

Peräme­renkaari-yhdistys

Katso myös