Johtamisen historia

1600-luku

Oulua johti perustamisesta alkaen porvariston edustajien muodostama raati, jossa yhtenä jäsenenä oli kuninkaan valitsema vouti.

26.12.1619 raati muutettiin asetuksella maistraatiksi ja sen puheenjohtaja nimettiin pormestariksi. Kaupunkilaisten varsinaisiksi edustajiksi tulivat elinikäiset kaupunginvanhimmat.

1800-luku

8.12.1873 keisarillinen asetus lakkautti porvariston etuoikeudet ja kaupunginvanhinten tilalle tulivat kaupunginvaltuutetut.

1.12.1874 perustettiin kaupunginvaltuusto, joka kokoontui ensimmäisen kerran 4.1.1875.

1883 vahvistui rahakamarin asema kaupungin taloudenhoitajana.

1900-luku

1917 säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.

1927 lakkautettiin rahatoimikamari ja tilalle tuli kaupunginhallitus, joka kokoontui ensimmäisen kerran 7.1. 1931. Sen tehtävänä oli valmistella asiat kaupunginvaltuustolle ja valvoa valtuuston päätökset ja määräykset.

Nykyisessä kaupungintalossa kaupungin rahatoimikamari toimi loppukesästä 1920 alkaen ja kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous talossa oli 23.11.1920.

Ensimmäiseen omaan saliinsa valtuusto kokoontui 21.12.1920 ja nykyinen sali otettiin käyttöön 8.4.1980.

Kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous sen nykyisessä salissa pidettiin 13.4.1981.