Kaupungin historia

Tämän sivun sisältö:

Kaupungin alkuvaiheet

Oulun kaupunki perustettiin mantereelle vastapäätä linnaa huhtikuun 8. päivänä 1605. Ruotsin kuningas Kaarle IX antoi Isak Bhemille määräyskirjeen kaupungin perustamisesta.

Oulun linna oli valmistunut vuonna 1590. Kun linnan yhteyteen perustettiin 1614 asepaja, kaupunkiin virisi teollista toimintaa. Aseiden piippujen poraamisen helpottamiseksi kuningas määräsi 1617 rakennettavaksi poramyllyn.

Kaupunki sai 1610 omat privilegionsa, joissa määrättiin Oulun kaupunkiin asettumaan kolme rautaseppää, räätäliä ja suutaria, kaksi kultaseppää ja nahkuria, yksi puuseppä, maalari, säämyskäntekijä ja hatuntekijä sekä lisäksi leipureita ja lihakauppiaita niin monta kuin tarvitaan. Kaupungissa oli 1600-luvulla alle tuhat asukasta.

Talouskasvun aika

Oulun vaakunakala, lohi, oli vientikala ja hyvin arvostettu Tukholman kuninkaallisessa hovissakin. Lohi vaikutti teollistuvan Oulun energian saantiin 1600-luvun lopussa, kun määrättiin, että Hupisaarten putaiden myllyt ja sahat oli suljettava kalastuksen vuoksi lohen nousun ajaksi. Merikoskea ei kyetty kahlitsemaan, mutta Oulujokisuun monet pienet kuohuvat purot antoivat riittävästi tehoa alkavalle teollisuuden koneellistumiselle.

1700-luku oli Oulun kasvun aikaa. Laivanrakennus kohosi kukoistukseensa Krimin sodan jälkeen 1856, ja Oulun kauppalaivastosta tuli maan suurin. Vientitervaa varten perustettiin Toppilaan 1777 kolmen varastomakasiinin tervahovi. Se paloi 1901. Yhteydet maailmalle virkistivät myös kulttuurielämää.

Aikajana

Aikajanalta löydät poimintoja Oulun tapahtumista 1300-luvulta 2000-luvulle. Vuosilukujen perässä on tieto kulloisenkin vuoden asukasluvusta sekä lyhyesti tärkeimpiä tapahtumia.

Historiallisia kohteita kartalla

Karttatiepalveluun on poimittu Oulun historiallisia kohteita.

Tässä kartassa: Luonnonmuistomerkit, muistolaatat ja -merkit ja museot.

Kartta: historiallisia kohteita