Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tämän sivun sisältö:

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Oppilaalla on oikeus saada opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko peruskoulun ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. 

Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Erilaisia oppimisen tuen muotoja

Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, opiskeluhuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksessa tarjotaan jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Läsnäoloa tukemalla vähennetään poissaoloja

Oulun kaupungin kouluille on kehitetty läsnäolon tukemisen malli: Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa, jonka avulla pyritään vähentämään oppilaiden poissaoloja. Malli sisältää toimintaohjeita oppilaiden läsnäolon ja kiinnittymisen tukemiseen sekä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen.

Ohjeet on suunnattu koulun ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle sekä huoltajille ja oppilaille.

Tutustu Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa -malliin

Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa -mallin esittelyvideo

Tutustu Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa -malliin esittelyvideon avulla.