Lukiodiplomit

Oulun kaupungin lukion kirjal­li­suus­diplomi

Oulun lukioissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi, jonka tavoitteina ovat lukuharrastukseen innoittaminen, kirjallisuuden genreihin perehdyttäminen, yleissivistyksen lisääminen ja kirjallisuuden merkityksen ymmärtäminen. Kirjallisuusdiplomilistalle on valittu niin klassikkokirjoja kuin myös tuoreita ja ajankohtaisia kirjoja. Listaa voi pitää myös kirjavinkkilistana, jolta voi löytää luettavaa, vaikka ei haluaisikaan diplomia. Diplomin suorittamista valvoo oma opettaja, jolta kannattaa kysyä lisätietoja.  Kirjallisuusdiplomin suorittaja palkitaan kunniakirjalla, ja diplomin suorittamisesta saa yhden äidinkielen ja kirjallisuuden syventävän kurssin

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi (ku8) suoritetaan koulussa opettajan valvonnan alaisena. Valtakunnalliset tehtävät ovat opiskelijoiden saatavissa edu.fi -sivustoilla suorittamista edeltävän lukuvuoden toukokuusta lähtien. Näin opiskelija voi kerätä tarvittavaa tietoa lukiodiplomiaan varten kesän ja syksyn aikana. Opiskelija valitsee yhden viidestä tehtävästä. Varsinainen tehtävä tehdään koulussa yhden kurssin aikana.

Lukiodiplomin suorituksessa opiskelijan on pystyttävä itsenäiseen teoksen suunnitteluun (työskentelyaikataulu) sekä sen tekniseen ja materiaaliseen suoritukseen. Teos sisältää varsinaisen kuvataiteellisen työn lisäksi portfolion. Työskentelyn aikana tallennetaan työ- ja ajatteluprosesseja sanallisesti ja kuvallisesti (luonnokset + valokuvat). Portfolio on kirjallinen osa, jossa näitä prosesseja sekä valmista kuvataiteellista teosta pohditaan ja arvioidaan.

Lukiodiplomeista voidaan järjestään näyttely.

Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion  musiikinopetuksen tavoitteisiin, sisältöön ja opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Se edellyttää vähintään neljää musiikin kurssin suorittamista.

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta; se näkyy siinä, että opiskelija harrastaa musiikkia myös kouluajan ulkopuolella hankkien ja kehittäen musiikkitaitojaan ja  –tietojaan.

Lukiodiplomin voi suorittaa:

  1. kokoamalla ns. näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoista ja –töistä
  2. toteuttamalla oman "projektin", esimerkiksi konsertin

Arviointi on asteikolla 1-5. Opiskelija saa myös sanallisen arvioinnin, joka liitetään oppilaalle palautettavaan diplomityöhön.

Opiskelija saa lukiodiplomista todistuksen.