Oppimisen tuki

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta on ensimmäisen opintovuoden opiskelijoille yksi kurssitarjottimeen sijoitettu opintojakso sekä toisen opintovuoden opiskelijoille yksi kurssitarjottimeen sijoitettu moduuli. Kolmannen opintovuoden opiskelijoille opinto-ohjausta on erikseen ilmoitettavina tapahtumina ja tilaisuuksina. Opinto-ohjaajalla on vastaanottoa päivittäin. Opinto-ohjaajalle voi varata ajan opiskelusuunnitelmien tekoa varten.

Ryhmänohjaajat pitävät ohjaustuokioita. Rehtori antaa erityisesti ylioppilaskirjoituksiin liittyvää ohjausta. Oppilaanohjauksen päämääränä on auttaa opiskelijaa selviytymään lukio-opinnossaan mahdollisimman hyvin sekä opastaa häntä tekemään ratkaisuja elämänuraa varten. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta muun muassa kurssi- ja ainevalinnoissa sekä ammatinvalinnassa.

Opinto-ohjaaja Anni Korteniemi on kaikkien ryhmien opinto-ohjaaja. Puhelinnumero on 040 357 6088.
 

Erityisopetus

Erityisopettajalta saa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa ja tukea opiskeluun. Häneen voi olla yhteydessä missä tahansa opintojen vaiheessa. Ohjaus on pääosin yksilöohjausta, se voi olla kertaluontoista tai pidempi jakso. Ohjausta ja tukea voi saada esim. itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin kehittämisessä, ajanhallinnassa sekä kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa.  Oppimisen tuki ja erityisopetus suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä opiskelijan kanssa.

Kaikki lukiolaiset osallistuvat opintojen alkuvaiheessa lukiseulaan, ja osa kutsutaan sen perusteella yksilötestiin. Samalla suunnitellaan tarvittaessa oppimisen tukea lukio-opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin. Erityisopettaja voi laatia opiskelijan luku- ja kirjoitusvaikeudesta lukilausunnon Ylioppilastutkintolautakunnalle.  

Erityisopettaja Tanja Lapinlampi on Kiimingin lukiolla maanantaisin ja tiistaisin, puhelin 040 5028435.
 

Opiskeluterveydenhuolto 

Opiskeluterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyskasvatusta. Tavoitteena on hyvä terveys ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä missä tahansa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä koulun oppilashuollon muiden toimijoiden sekä hyvinvointipalveluiden eri toimijoiden kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.  

Lukiolaisten terveydenhoitajana toimii Aino Kurkela. Terveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.  Päivystysvastaanotto on tuolloin klo 11.30–12 välisenä aikana, muulloin vastaanotto ajanvarauksella. 

Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä Wilman kautta tai puhelimitse p. 040 318 5196.  

Terveydenhoitajan määräaikaistarkastus tarjotaan kaikille lukion 1. vuoden opiskelijoille. Lukion 2. vuosikurssin tytöille tarjotaan aikaa lääkärintarkastukseen, pojille lääkärintarkastus tehdään kutsuntaterveystarkastusten yhteydessä.  

Seksuaaliterveysneuvonta sekä raskauden ehkäisyasiat hoituvat myös opiskeluterveydenhuollon kautta.  

Äkillisissä sairaustapauksissa hoito järjestetään joko omassa tai lähimmässä hyvinvointikeskuksessa ja virka-ajan ulkopuolella Oulun yhteispäivystyksessä.  
 

Lukiopsykologi ja -kuraattoripalvelut 

Kuraattori- ja psykologityön keskeinen tavoite on tukea ja ohjata opiskelijaa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, sekä edistää opiskelijoiden ja koko opiskeluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lukiokuraattori ja lukiopsykologi osallistuvat oppilaitoksen opiskelijahuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.  

Kuraattori ja psykologi tapaavat opiskelijoita yksilökäynneillä sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston, sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.  

Lukiopsykologiin tai -kuraattoriin kannattaa ottaa yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vielä pieniä. Tehtävänä on tukea ja auttaa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Keskustelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.  

Lukion psykologina toimii Heli Korkiakoski. Psykologiin voit olla yhteydessä joko Wilman kautta tai puhelimitse p. 044 703 9004. 

Lukion kuraattorina toimii Sari Musta-White. Kuraattoriin voi olla yhteydessä joko Wilman kautta tai puhelimitse, p. 040 632 6939.