Opiskelijakunta

Lukion opiskelijakunta toimii voimassa olevan lukiolain, yhdistyslain ja laatimiensa opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti. Lukion opiskelijakunnan toiminta on yhdistysmuotoista syksystä 2017 lähtien. Yhdistyksen nimi on Kiimingin lukion opiskelijakunta ry. Opiskelijakunnan yhdistyksen tehtävänä on ohjata opiskelijoita keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan opiskelijoiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa sekä järjestää teemapäiviä ja tapahtumia. Opiskelijakunnan periaatepäätökset tehdään yhdistyksen yleiskokouksissa, johon voivat osallistua kaikki lukion opiskelijat.

Yleiskokous valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet. Käytännössä opiskelijakunnan tärkein elin on hallitus, joka hoitaa juoksevat asiat, valmistelee opiskelijakunnan kokoukset ja panee päätökset täytäntöön.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan syyslukukauden alussa.

Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Joonas Pelttari.