Opiskelu

Lukiokoulutuksen jälkeen voit jatkaa opintojasi ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. (Lukiolaki 714/2018 2 §)

Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. Opinnot tarjotaan opiskelijalle opintojaksoina. Opintojaksot rakennetaan moduuleista, ja yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja. Oman lukiosi opintotarjottimelta näet opintojaksojen laajuuden ja keston.