Arviointi

Arviointia toteutetaan monipuolisesti. Esiopetuksessa arviointi on pääsääntöisesti jatkuvaa arviointia. Opettaja ohjaa työskentelyä, tarkistaa ja antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Tehtävää ja toimintaa tarkastellaan yhdessä lapsen kanssa. Vaikka kokeiden ja muiden arvioitavien tuotosten rooli kasvaa oppilaan myötä, jatkuvalla arvioinnilla on tärkeä rooli myös isompia oppilaiden ohjaamisessa.

Arvioitavia asioita ovat sekä taitotavoitteet (esim. työskentelytapa, yhteistyö, sinnikkyys jne.)​ että sisältötavoitteet (esim. oikeinkirjoitus, yhteenlasku jne.)​. Jatkuva arviointi painottuu osallistumisen, asenteen ja työskentelemisen arviointiin. ​

Käytämme monipuolisia arvioinnin työkaluja, esimerkiksi Qridi-oppimisympäristöä, arvioinnin työkaluna.

YHDESSÄ ARVIOINTI, ITSEARVIOINTI, VERTAISARVIOINTI

Itsearviointia toteutetaan monin tavoin. Usein tavoitteiden onnistumista arvioidaan työskentelyn lomassa. Harjoittelemme myös itsearviointien tekemistä kirjallisesti.

Luokan yhteisestä onnistumista tavoitteiden suhteen arvioidaan esim. peukkuarvioinnilla, keskustelulla, mielipidemittareilla jne.​

Vertaisarvioinnissa kaveri auttaa tehtävän tarkistamisessa, arvioi työskentelyn onnistumista ryhmässä tai antaa positiivista palautetta​

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta keskustella oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä 
asioista opettajan kanssa kehitys- ja arviointikeskusteluissa sekä aina tarvittaessa.