Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta koostuu koulun oppilaiden huoltajista ja se kokoontuu 3-4 kertaa lukuvuoden aikana. Sen tehtävä on edistää kodin ja koulun välistä keskustelua ja yhteistyötä. Toimikunta tekee koulua ja sen toimintaa koskevia parannusehdotuksia ja tukee oppilaiden hyvinvointia tekemällä yhteistyötä oppilashuollon edustajien kanssa. Toimikunta järjestää erilaisia tapahtumia, jotka edistävät yhteisöllistä toimintaa alueella.

Vanhempaintoimikunnan facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/kiviniemenkotijakoulujaosto/