Kielet

Kielivalintaa tehdessä on oleellista, että lapsi on innostunut ja halukas oppimaan uutta kieltä. Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, ja valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja on nyky-yhteiskunnassamme tärkeää. Kielitaito todella avaa ovia!

  • Kiviniemen kielitarjottimella on saksa, ruotsi ja ranska. 
  • Tällä hetkellä meillä opiskellaan A1-kielenä englantia ja A2-kielenä saksaa.
  • A2-kielen valinta tehdään vuoden alussa, tammi-helmikuussa ja siitä tiedotetaan wilmaitse.
  • Kieliryhmä muodostetaan, jos valitsijoita on vähintään 12.
  • Kieliryhmä voi muodostua myös Kellon koululle, koska teemme yhteistyötä kielenopetuksessa. Tämä voi siis tarkoittaa siirtymistä A2-kielen tunneilla toiselle koululle.  
  • Vapaaehtoisen A2-kielen tunnit eivät sisälly alakoulussa muihin valinnaisaineisiin. A2-kielen lukijoilla on siis kaksi tuntia enemmän opetusta kuin muilla oppilailla
  • Koulun yhteyshenkilö kielten opetuksen asioissa on rehtori.