Oppilaskunta

Jokainen Kiviniemen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan ja jokaisella oppilaalla on aktiivinen rooli tässä kouluyhteisössä. Meidän koulussa oppilaiden äänitorvena toimii oppilaskunnan hallitus, jonka jäseniä me täällä koulun sisällä kutsumme luottamusoppilaiksi. Jokaisesta luokasta on valitaan vuosittain kaksi luottamusoppilasta oppilaskunnan hallitukseen hoitamaan oppilaiden asioita ja tekemään Kiviniemen koulusta entistäkin parempaa koulua. 

Luottamusoppilastoiminnassa harjoitellaan yhteisten asioiden hoitoa monella eri tavalla. Meille voidaan tuoda päätettäväksi oppilaita koskevia asioita tai luottamusoppilaat voivat valmistella esitykset, joista tehdään päätös luokissa. Luottamusoppilaat voivat olla myös mukana järjestämässä koko koululle tapahtumia lukuvuoden aikana. Tärkeä tehtävä on myös välittää kuulumisia luokista. 

Oppilaskunnanhallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa. Kokousaikamme on joka kuukauden toisena maanantaina klo 12.30-13.15. Aivan kaikkien luottamusoppilaiden kohdalla kokous ei nyt osu koulupäivän sisälle, mutta tehtävään motivoituneet edustajat eivät pitäneet "ylitöitä" esteenä . Kokoontumisissa harjoittelemme puheenvuorojen pitämistä sekä kokouskäytäntöjä. Kokousta johtaa luottamusoppilaiden puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. Lukuvuoden puheenjohtajan ja sihteerin valitsemme lokakuun kokouksessamme. Pöytäkirjan tarkastajat valitsemme joka kokouksessa uudestaan, jotta tätä tehtävää pääsisivät harjoittelemaan mahdollisimman moni luottamusoppilasta.

Osallistavin terveisin Kati Lahdenkauppi,
luottamusoppilaita ohjaava opetaaja