Kerhot

Kiviniemen koululla käynnistyy syksyn aikana sekä koulun järjestämänä että  harrastamisen aarrearkun toimesta useita kerhoja. Ilmoittautuminen niihin tapahtuu kerhoilmoitustaululla koulun kirjaston käytävällä.

KOULUN OMAT KERHOT

Puukäsityökerhot
Kiviniemen koululla alkaa 3.– 4. luokan oppilaille puukäsityökerho keskiviikkoisin klo 13.30 – 15.00 teknisen työn luokassa. Kerhossa oppilaat voivat suunnitella ja tehdä tuotteita omien ideoiden pohjalta ja samalla opetella turvallisia työskentelytapoja. Ensimmäinen kerhojakso on neljäsluokkalaisille 13.9 – 17.10, yhteensä 6 kertaa ja samanpituinen kerho kolmosille syysloman jälkeen 1.11 – 13.12. Kerhon vetäjä: Seppo Nauha

Kässäkerho
Kiviniemen koululla alkaa 5.-6. luokan oppilaille kässäkerho torstaisin klo 14.30 – 15.00 tekstiilityön luokassa. Kerhossa tehdään käsitöitä yhdessä ideoiden ja suunnitellen. Kerho alkaa 14.9. ja kokoontuu yhteensä 7 kertaa. Kerhon vetäjä: Seija Ratilainen

hARRASTAMISEN AARREARKKU-KERHOT

Liikuntakerho 5.-6.luokkalaisille keskiviikkoisin klo 13.30-14.30 sekä
Liikuntakerho 3.-5.luokkalaisille torstaisin klo 14.00-15.00.
Tarkempia tietoja näistä kerhoista saa Sirpa Vattulalta (p. 040 194 6891, sirpa.vattula[at]ouka.fi).

Harrastamisen aarrearkun uusia ryhmiä avautuu syksyn aikana, joten toimintaa kannattaa kurkistella sen sivustolta säännöllisesti. Omalla koululla tarjottavien kerhojen lisäksi saa ilmoittautua myös lähikoulujen kerhoihin, mikäli niissä on tilaa.

Kerhotietojen välitysterveisin
Anne-Maria Ilo
Kiviniemen koulun kerhokoordinaattori