Oppimisen tuki

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita. Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat osa koulun oppilashuoltoryhmää ja he toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa. Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät yksilöiden ja ryhmien kanssa. 

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki