Move!-mittaus

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot vanhemipien myöntävän luvan jälkeen osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja terveystarkastuksia.

Move!-vanhempainvideo

Move!-vanhempainvideo

Move toteutuu parhaimmillaan peruskoulussa, koska se tavoittaa koko ikäluokan. Lisäksi kouluissa on käytettävissä eri asiantuntijatahoja, esimerkiksi kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen osaajat sekä liikuntaa opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot vanhemipien myöntävän luvan jälkeen osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja terveystarkastuksia.

Move!-hankkeen tuottamaa materiaalia

Huoltajainfo tulosten tulkinnasta
Move!- esittely oppilaille
Move! viestintäsuunnitelma
Move! mittaustulosten luovutus kouluterveydenhuoltoon - ohje huoltajalle
Move!- huoltajaviesti kevät
Move!-huoltajaviesti syksy
Move! vanhenpainilta
Move! vanhempainillan ohjausohjeet
Move!-mittausosioiden ohjeet ja kuvat
Move!- vuosisuunnitelma 5. ja 8.lk oppilaiden tunneille (Länsituulen malli)
Move!-palautetunti 5.lk
Move!-palautetunti 8.lk