Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on luoda hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun välille. Yhteistyötä kehittämään on perustettu Laanilan yläasteen kodin ja koulun yhteistyöelin Lykky, jossa ovat edustettuina huoltajat, opettajat, oppilaat ja muu henkilöstö. Lykky pyrkii tukemaan koulun toiminta-ajatuksen ja siitä johdettujen tavoitteiden toteutumista. Käytännön toimintamuotoja ovat vanhempaintilaisuudet, luokkatoimikunnat, avoimet ovet, tiedotteet ja vapaamuotoinen yhteydenpito. Koulumme pitää tärkeänä myös suoraa vuorovaikutusta opettajien ja vanhempien välillä.

Vanhempaintoimikunta LYKKY

Laanilassa järjestetään yhteisiä vanhempainiltoja, luokkakohtaisia tapaamisia ja kahdenkeskisiä keskusteluita huoltajien kanssa. Lisäksi ovat tilannekohtaiset yhteydenotot tarvittaessa opettajien ja kotien välillä.

Koulullamme on käytössä nettipohjainen sähköinen poissaolo- ja yhteydenpitojärjestelmä - Wilma, joka mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja yhteydenpidon kodin ja koulun välillä. Yhteydenpito toimii parhaiten, jos huoltaja seuraa säännöllisesti oppilaan saamia merkintöjä.

Koulussamme tarjotaan seiskaluokkaisille ja heidän vanhemmille vanhempainkeskustelua, joka käydään Lapset puheeksi -menetelmällä.