Luovuus, osallisuus, vastuullisuus, empaattisuus

Laanilan lukion toiminnassa korostuvat neljä arvoa: luovuus, osallisuus, vastuullisuus ja empaattisuus. Arvojen alkukirjaimista muodostuva LOVE, rakkaus, kiteyttää hyvin kouluyhteisömme pyrkimyksen totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

 Laanilan lukio on osa kansainvälistä Unesco ASPnet (Associated Schools Project Network) -kouluverkostoa. Unesco-kouluna meille oleellisia arvoja ovat elämän, ihmisarvon loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen.  

Painotamme kestävää elämäntapaa, ekososiaalista sivistystä, kansainvälistä yhteistyötä ja maailmankansalaisuutta. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään yhteisössämme rikkautena ja luovuuden lähteenä. 

 Haluamme olla sydämellinen oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille.  


Laanilan lukion rehtorit:
Aune Parviainen 1957-1968
Jorma Seppänen 1968-1999
Pekka Fredriksson 1999-2008
Timo Kärkkäinen 2008-