Tuutorit

Toisen lukuvuoden opiskelijoista valitaan vuosittain ryhmä tuutoreita, joiden tehtävänä on tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa ja lukiomme arkeen. Tuutorit saavat perehdyttävän koulutuksen keväisin ja ovat heti koulun alkaessa vastaanottamassa uusia ykkösiä järjestäen ryhmäyttävää toimintaa. Jokaisella ryhmällä on omat tuutorinsa, jotka ylläpitävät ryhmänsä yhteishenkeä järjestämällä myös pieniä vapaa-ajan tapahtumia, kuten keilausta.

Tuutoreilla on yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa suuri rooli ryhmähengen ja turvallisen opiskeluilmapiirin luomisessa ja heidän puoleensa voi kääntyä aina, kun jokin kouluarjessa painaa mieltä. Hyvinvointityön ohella tuutorit osallistuvat myös koulumme markkinointiin laatimalla lukion esittelyvideon yhdessä ohjaajiensa kanssa.