Tukea opiskeluun

Opiskeluun saa monenlaista tukea – älä jää yksin!


Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta. Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Sen tavoitteena on luoda terve, viihtyisä ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä.  

Opiskelijahuoltotyö on luottamuksellista sekä nuorta ja hänen huoltajiaan kunnioittavaa toimintaa, joka kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulukuraattorit, koulupsykologi ja terveydenhoitajat.  

Jos et ole varma, kenen puoleen kääntyä, voit kysyä apua esimerkiksi ryhmänohjaajaltasi. 

Opinto-ohjaus

Erityisopetus

Terveydenhuolto

Kuraattori ja psykologi

Tukiopetus