Valmistava opetus

Valmistava opetus 6-vuotiaille on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen kielen ja/tai muut taidot eivät riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavaa esiopetusta tarjotaan Oulussa niille lapsille, joiden suomen kielen taito jää alkeiskielitaidon tasolle. Kielen kartoituksen menetelmänä käytetään havainnointia ja kielitason asteikko on määritelty Pienten kielirepussa.

Valmistavan esiopetuksen aloittamisesta käydään keskustelu yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori tekee päätöksen valmistavan esiopetuksen aloittamisesta päiväkodin johtajan esityksestä.

Valmistava opetus järjestetään inklusiivisesti esiopetusryhmässä siten, että lapsi saa viisi tuntia päivässä suomen kielen opetusta. Neljä tuntia toteutuu osana esiopetusta.  Valmistava esiopetus ja Suomi toisena kielenä opetus kuuluvat yleisen tuen piiriin. Valmistava esiopetus järjestetään lapsen omassa esiopetusryhmässä. Arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin esiopetuksessa.

Valmistava esiopetus noudattaa esiopetuksen yleisiä tavoitteita, mutta huomioi samalla maahanmuuttajien tarpeet. Valmistavaan opetukseen osallistuva kuusivuotias lapsi osallistuu esiopetusryhmän toimintaan ja saa tämän lisäksi suomi toisena kielenä -opetusta.