Myyntikäytäntö

Lainsäädäntö ohjeistaa julkisen organisaation kuten Oulun kaupungin menettelytavat kiinteistökauppoihin liittyen. Rakennusten ja tonttien myynneissä sekä vuokrauksessa huomioidaan myös hyvän hallinnon periaatteet.

Julkisyhteisöt eivät saa omilla toimillaan vääristää markkinoiden toimintaa, mikä vaikuttaa muun muassa kiinteistökauppojen tekemiseen kunnissa. EU:n valtiontukisäännösten ja -määräysten näkökulmasta on keskeistä etukäteen luotettavasti selvittää kiinteistön kaupan ja kauppahinnan markkinaehtoisuus sekä valtiontukisäännösten ja -määräysten mahdollinen soveltuminen kauppaan. Kyse ei ole valtiontuesta, jos kiinteistön kauppa ja kauppahinta ovat markkinaehtoisia. Valtiontuki voi ilmetä yritysten kanssa tehtävissä kiinteistökaupoissa esimerkiksi alihinnoiteltuna kauppahintana suhteessa markkinahintaan.

Edellä mainitusta johtuen Oulun kaupunki myy kohteita myös huutokaupalla, jolloin markkinahinta löytyy korkeimmasta tarjouksesta. Jos Oulun kaupunki myy kohteen kiinteään hintaan, on kauppahinta määräytynyt kahden riippumattoman ulkopuolisen pätevän kiinteistöarvioitsijan laatiman arvion perusteella. Kiinteähintainen kauppa voidaan tehdä suoraan yhden ostajaehdokkaan kanssa tai kohde voidaan kilpailuttaa ostajille asetetuilla laadullisilla tekijöillä esimerkiksi käyttötarkoitukseen ja/ tai kunnostussuunnitelmaan perustuen. Joissakin tapauksissa kohteen kehittämiseen haetaan / kilpailutetaan yhteistyökumppani. Myös tämän avulla tapahtuvassa luovutuksessa rakennuksen arvo ja alueen rakennusoikeus hinnoitellaan markkinalähtöisesti, kuten myös kohteen saajalle asetetut velvoitteet, esimerkiksi kunnostuskustannukset.  

Rakennusten myynnistä ja myynnin yksityiskohdista päätetään kohdekohtaisesti yhdyskuntalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.