Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla yhteydessä koulusihteeriin. 

 

Vanhempainillat ja kehitys- ja arviointikeskustelut

Syyslukukauden alussa järjestetään molempien yksiköiden huoltajille yhteinen vanhempainilta. Tämän lisäksi on vanhempainillat 1.luokkalaisten huoltajille sekä tarpeen mukaan muiden luokkien vanhempainiltoja.

Syyslukukaudella käydään kehityskeskustelu, johon osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja niin halutessaan. Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa LP-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

 

Vanhempainyhdistys Onkapannu

Koulullamme toimiva Vanhempainyhdistys Onkapannu tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi. Jokainen huoltaja voi esittää kokouksissa asioita yhteiseen käsittelyyn. Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Tanja Sova-Kurtti tanja.sova-kurtti@ouka.fi 0443279166

Vanhempainyhdistys Onkapannu on yhteinen yhdistys Niemenrannan ja Salonpään koulujen ja päiväkotien huoltajille. Kokouksiin ja toimintaan ovat tervetulleita kaikki päiväkotilasten ja oppilaiden huoltajat!

 

Muuta

Läpi lukuvuoden jatkuvaa kodin ja koulun välistä toimintaa koulussamme on nettisivujen, kuukausitiedotteiden ja Instagramin kautta tapahtuva tiedotus. Opettajat viestivät koteihin Wilman avulla sekä puhelimitse. Tarvittaessa järjestetään tapaamisia ja moniammatillisia palavereja. Tapahtumatiimi organisoi koulun juhlat ja tapahtumat, joihin kutsutaan myös huoltajia. 

Syyslukukauden loppupuolella koulussa toteutetaan kiusaamiskysely. Oppilaat täyttävät kyselyn yhdessä huoltajan kanssa ja tulokset käsitellään koulussa. 

Kevätlukukaudella on Eskarista ekalle-ilta sekä nuorisopalveluiden järjestämä Seiskalle-ilta.

Huoltajia kutsutaan myös opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin.