Opetuksen kehittäminen

Oulun kaupungin kehittäjäopettajien tehtävänä on pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja arviointimenetelmien kehittäminen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. He tukevat lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja hyvinvointia opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen kautta. 

Kehittäjäopettajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön ja laativat tukimateriaaleja. He osallistuvat myös erilaisiin kaupungin työryhmiin sekä toimivat paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.  

Kehittäjäopettajat

Projektikoordinaattori
Sanna Mäkelä
Kestävä tulevaisuus, Steam in Oulu
Ympäristöutelias koulu -hanke