Yrittäjyyskasvatus ja työelämäyhteistyö

Nuorten työelämätaitoja vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen avulla, ja myös tuomalla työelämän kontekstia opetukseen erilaisten projektien ja sisältöjen sekä yhteistyön kautta. Työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan nuorten työelämävalmiuksia ja tehdään työelämää tutuksi.

Kysy lisää!