Tunne- ja turvataitokasvatus

Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen logo

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistaa heitä suojaavia tekijöitä. Sen avulla pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kaikissa toimintaympäristöissä. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on edistää ihmisten välisten suhteiden turvallisuutta sekä lisäämällä lapsen omia taitoja toimia turvallisesti että vahvistamalla aikuisten yhteistyötä ja turvaverkkoa. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tunnistaa erilaisia uhkaavia tilanteita ja puolustaa itseään niissä. Tunne- ja turvataidot vahvistavat lasten itsetuntemusta ja -arvostusta sekä turvallisuuden kokemusta. Hyvät tunne- ja turvataidot edistävät lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja vahvistavat heidän mahdollisuuksiaan rakentaa hyvinvointia tukevia ihmissuhteita. 

Sivusto on kesken. Tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaalit löytyvät vuoden 2023 loppuun asti vanhoilta ouka-sivuilta osoitteesta https://vanha.ouka.fi/oulu/turvataitokasvatus

Lisätietoa tunne- ja turvataitokasvatuksesta

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteet

Kunniamaininnat

Historia

Lisätietoja