Nanny Lilius -rahaston stipendit

Nanny Lilius -rahaston stipendit ovat haettavissa vuosittain elokuun 15. päivään mennessä, ja ne on tarkoitettu koulustamme ylioppilaiksi päässeille yliopisto-opiskelijoille opintojen tukemiseen. Ensisijaisesti tulevat kysymykseen suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijat Liliuksen testamentin tahdon mukaisesti, mutta myös muiden tieteenalojen opiskelijat voivat hakea stipendiä. Yhtenä kriteerinä on pienituloisuus. Stipendiä voi hakea yliopisto-opintojen aikana useamman kerran, aina lukuvuoden alussa määräaikaan mennessä (15.8.).

Hakemuksessa tulee olla

perustelut, miksi hakee stipendiä
perustelut sille, miten aikoo edistää urallaan suomen kielen asemaa ja kehitystä
virkatodistus
oppilaitoksen oikeaksi todistama opintorekisteriote
edellisen vuoden verotustodistus
hakijan yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
allekirjoitus.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus toimitetaan koulun kansliaan tai postitse osoitteeseen Maunonkatu 1, 90100 Oulu.

Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse.

Stipendin myöntämisen jälkeen stipendin saajan on lähetettävä koululle yliopiston läsnäolotodistus alkaneelta lukuvuodelta. Myönnettyä stipendiä ei makseta, ennen kuin läsnäolotodistus on toimitettu.

NANNY LILIUS

Nanny Lilius on yhdessä Mauno Rosendalin kanssa Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun perustaja. Koulun alusta 1902 alkaen Lilius toimi yhteiskoulumuotoisen oppilaitoksen johtajattarena rehtorin rinnalla ja opetti ranskaa, ruotsia ja ajoittain saksaakin. Kun Oulun Suomalainen Yhteiskoulu muuttui valtion ylläpitämäksi Oulun Yhteislyseoksi vuonna 1920, johtajattaren toimi muodollisesti lakkasi. Silti lehtori Lilius, oppilailleen Sessa, oli edelleen ensimmäisten luokkien valvoja, koulun keskeinen henkilö Maunon hengen ylläpitämisessä. Mauno Rosendal oli poisnukkunut vuonna 1917.

Lilius oli saanut ranskalaisen koulutuksen Sveitsissä ja täydentänyt opintonsa Helsingin yliopistossa. Lilius toi kouluun kansainvälisen tuulahduksen ja pariisilaisilmapiirin monilta ulkomaanmatkoiltaan. Hänessä oli annos suurkaupungin daamia. Hän oli ehdottomasti sivistynyt kulttuurihenkilö. Tämän ohessa hän oli aikakautensa naishenkilöksi poikkeuksellisen valveutunut yhteiskunnallisesti. Venäläistämisuhan vuosina Lilius toimi naiskagaalina pienimuotoisissa salaisissa tehtävissä.

Lilius lahjoitti virkavuosiensa aikana koululleen muun muassa taidetta ja arvokkaan pianon. Matkoiltaan palatessaan hän täydensi usein koulun luonnontieteellisiä kokoelmia jollakin hauskalla tavalla.

Jäätyään eläkkeelle vuonna 1928 Lilius jatkoi vielä kuusi vuotta koulussa tuntiopettajana. Vuonna 1934 hän muutti Helsinkiin. Hän kuoli Helsingissä lähes 78-vuotiaana keväällä 1941. Lilius lahjoitti testamentilla koululleen merkittävän omaisuuden, joka koostui muun muassa Kalevan osakkeista ja aiemmin kuolleen veljensä, senaattori Frans Oskar Liliuksen perinnöstä. Testamentissaan Lilius määräsi, että lahjoituksella oli perustettava hänen nimeään kantava koulusta valmistuville ylioppilaille suunnatttu stipendirahasto. Tämän rahaston tuotoista on Liliuksen määrittämällä tavalla voitu jakaa vuosittain huomattavia stipendejä koulunsa päättäneille opiskelijoille, jotka ovat lähteneet suomen kielen edistämiseen tähtäävälle elämänuralle.

Teksti Jukka Juntunen

Jukka Juntunen toimi pitkään Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorina, ja hän on tutkinut Nanny Liliuksen elämää ja työuraa.