Opiskelu

lukiolaisia

Lukiomme laaja opintotarjotin mahdollistaa yksilölliset opiskelusuunnitelmat, ja saamme vuosittain hyvät ylioppilastutkintotulokset. Jokainen voi pakollisten opintojen lisäksi keskittyä itseä kiinnostaviin oppiaineisiin. Lukiomme on laaja-alaista taidekasvatusta painottava yleislukio.

Koulumme on tunnettu myös monipuolisesta kielitarjonnastaan: tarjoamme englannin, ruotsin, saksan, ranskan, venäjän ja espanjan kielten opetusta.

Lisäksi koulussamme voi syventää englannin kielen taitojaan English language and literature -opinnoissa (ELL-opintojaksot). Saksan kielestä voi suorittaa Saksan yliopistoihin ovet avaavan Deutsches Sprachdiplom -kielitutkinnon. Pakollisten opintojaksojen lisäksi tarjoamme runsaasti syventäviä ja soveltavia opintoja. 

Lukiossamme voi lisäksi suorittaa seuraavat valtakunnalliset lukiodiplomit: teatteri, kuvataide, musiikki, tanssi ja liikunta.

Tiede ja taide elävät rinnakkain OSYKissa.