Opintotarjotin

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion LOPS 2021 e-perusteet.

Oppiainerajat ylittävät opintojaksot 2023–2024

Useammasta saman oppiaineen moduulista koostuvat opintojaksot 2023–2024

Yhdestä moduulista koostuvat opintojaksot 2023–2024