Ammattirakentajien tontit

Ammattirakentajien tontit

Kaupunki luovuttaa yhtiömuotoisia asuntotontteja n. 1000 asunnon rakentamista vastaavan määrän vuosittain. Asuntotonttien luovuttaminen tapahtuu julkisten tonttihakujen sekä erillisten tontinluovutuskilpailuiden kautta. Kerrostalotonttien osalta tuotanto keskittyy tällä hetkellä voimakkaasti täydennysrakentamisalueille erilaisilla kaavoitussopimuksilla.

Asuntotonttihaut 2020

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2020 tontinluovutussuunnitelman kokouksessaan 28.1.2020. Suunnitelman mukaisesti kaupunki järjestää kaksi yleistä tonttihakua 2020:

 • Kevään tonttihaku järjestetään 21.2. – 16.3.
 • Syksyn tonttihaku järjestetään 7.8. – 31.8.

Tonttihakujen lisäksi kaupunki järjestää erillisiä tontinluovutuskilpailuja vuonna 2020. Näistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Jatkuva asuntotonttien haku

Hakujen välillä kaupungilla on haettavana asuntotontteja, jotka ovat kerran olleet julkisessa tonttihaussa, mutta eivät ole löytäneet toteuttajaa. Peruuntuneet tontit laitetaan ennen jatkuvaa hakua kahdeksi viikoksi yleiseen hakuun ja arvotaan. Mikäli tontteihin ei tule hakemuksia, kaupunki varaa asuntotontit jatkuvasta hausta hakujärjestyksessä. Jatkuvassa haussa olevista tonteista tehdään oma hakemus ja niitä ei tule liittää yleisten tonttihakujen kanssa samaan hakemukseen. Jatkuvan haun tontit löydät Oulun seudun karttapalvelussa Karttatieltä.

Tonttien luovutusehdot

Tontteja voivat hakea yritykset joiden päätoimiala on talonrakentaminen (41). Tonttien pääasiallinen luovutusmuoto on vuokraaminen. Kaupungilla on käytössä yhtiömuotoisten tonttien luovutuksessa käyttösuunnitelmamenettely. Ammattirakentajat laativat tonttivarauksen saatuaan, tontille käyttösuunnitelman ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tonttien rakentamiseen liittyvää ohjausta antaa Oulun kaupungin rakennusvalvonta.

Enimmäismyyntihinnat

Kaupunki edistää kohtuuhintaista asumista luovuttamalla tontteja kysynnän ja kaupungin kasvun edellyttämän määrän sekä määrittämällä kaupungin luovuttamille tonteille toteutuville asunnoille enimmäismyyntihinnat. Tonteille toteutettavien asuntojen keskimääräisiä myyntihintoja on rajoitettu seuraavasti:

 • Kerrostaloasunnot 3100 €/ashm2
 • Muut asunnot 2800 €/ashm2

Enimmäismyyntihintoja ei sovelleta omakotitalotonteilla eikä myyntitonteilla.

Esteettömyys

Kaupunki on valmistelemassa esteettömyyttä edistäviä linjauksia tonttien vuokrasopimuksiin. Valmistelusta ja tehtävistä päätöksistä sekä sopimusehdoista tiedotamme ammattirakentajia erikseen.

Yhteydenotot

Tonttien hakemiseen ja sopimuksiin liittyen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa sinua auttavat

 • Veikko Lehtinen, tontti-insinööri, p. 044 703 2612, veikko.lehtinen@ouka.fi 
 • Minna Kaunisvaara, maanmittausinsinööri, p. 050 574 9337,
  minna.kaunisvaara@ouka.fi

Ohjeita ja tietoja tontin hakijoille:

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Solistinkatu 2 90140 Oulu
 • Puhelin Veikko Lehtinen cell 044 703 2612
  Minna Kaunisvaara cell 050 574 9337
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)