Viistoilmakuva asemakeskuksen suunnittelualueesta.

 

Oulun Asemakeskuksesta muodostuu monipuolisten palveluiden, asumisen ja liikenteen keskittymä

Oulun Asemakeskus on yksi Oulun merkittävimmistä ja vaikuttavimmista kaupunkikehittämisen hankkeista, jonka myötä koko kaupunki kehittyy entistä elinvoimaisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. Nykyisen ratapihan itäpuolelle rakentuu vaiheittain uusi Asemakeskus, jonne kaavoitetaan uudet, toimivat ja nykyaikaiset puitteet niin julkiselle liikenteelle, erilaisille palveluille kuin liike-elämälle, asumiselle ja työpaikoille. Asemakeskuksen elämää sykkivä alue toivottaa Ouluun saapuvat tervetulleeksi pohjoisen Suomen omaleimaiseen keskukseen!

Asemakeskuksen kehittämisen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä alueella, joka on tällä hetkellä varsin vaatimattomassa käytössä. Asemakeskuksen alueen kehittäminen toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa, Uuden Oulun yleiskaavaa ja Oulun keskustavisiota 2040. Hankkeen tavoitteena on lisätä kaupunkirakenteen eheyttä ja omaleimaista arkkitehtuuria. Asemakeskus on tulevaisuudessa liikenteen solmukohta, jonka läpi virtaa tulevaisuudessa merkittävä määrä matkustajia. Tämä joukkoliikenteen reittien kohtaamispiste yhdistää aikanaan Raksilan ja keskustan alueet saumattomasti toisiinsa. Junaradan länsipuolelle rakentuu myös Matkakeskus, joka tukee osaltaan Oulun matkustuspalvelujen toimivuutta.

Alueen kehittämisessä ovat Oulun kaupungin lisäksi mukana alueen maanomistajat Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt, valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto sekä raideliikenneoperaattori VR-Yhtymä Oy. Toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä alueen elinvoiman parantamiseksi on tehty jo vuodesta 2019. 

Oulun Asemakeskuksen suunnittelun taustalla on vuosina 2016-2017 järjestetty arkkitehtuurikilpailu.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kuntalaisten nähtävillä ja kommentoitavana vuoden 2020 lopussa. Alueen asemakaavamuutos on valmisteilla. Ensimmäisen vaiheen asemakaavan muutoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Alueen kaavoittamisen etenemistä on mahdollista seurata myös hankkeen projektikortilta.

 

Oulun Asemakeskus -hankkeessa on tällä hetkellä menossa Senaatin Asema-alueet Oy:n järjestämä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailun tavoitteena on löytää alueen toteuttamiseksi kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen suunnitteluratkaisu, ja suunnitteluratkaisulle toteuttaja. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaja julkistetaan keväällä 2023.

 
 

 

Video Asemakeskuksen suunnitelmien luonnoksesta Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Oulun keskustan kaupunkimallin haltija Arkkitehtitoimisto Laatio Oy.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/asemakeskus