Lainsäädäntöä

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen esteettömyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä (MRL) asetetuille tavoitteille. Rakentamisessa noudatettavia esteettömyyteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita:

 

Muita esteettömyyteen liittyviä lakeja ja sopimuksia

 

Esteettömyys

Kuva Valkean kesäkadulta.

Esteettömyydellä ymmärretään kaikille ihmisille sopivia tiloja ja ympäristöjä, palveluiden tai tavaroiden helppokäyttöisyyttä sekä oikea-aikaista ja helposti ymmärrettävää tiedonsaantia. Esteettömyyden toteuttaminen edistää kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Se mahdollistaa ihmisen kotona asumisen ja liikkumisen eri toimintaympäristössä, kuten koulussa tai työpaikalla. Se  antaa mahdollisuuden oikeuden itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisöissä. Esteettömyys koskee jokaista ihmistä.

Tärkeitä linkkejä

Esteettömyyteen liittyviä linkkejä

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu
PL 32, 90015 Oulun kaupunki


Lyhytosoite
www.ouka.fi/esteettomyys   

Ympäristötalon esteettömyystiedot

Esteettömät autopaikat:
Talon edustalla on kolme esteetöntä autopaikkaa. Saattoliikenne pääsee hyvin pääovien edustalle. Esteettömiltä autopaikoilta johtava kulkureitti talon pääoville saattaa jyrkkyytensä vuoksi olla vaikeakulkuinen

Pääovet:
Automaattinen ovenavaaja on pääovien oikealla puolella.

Naulakko: Pääovista vasemmalla

Esteettömät WC-tilat:
Sisääntulokerroksessa esteetön WC-tila on pääovista katsottuna vasemmalla asiakastiloissa. Jokaisessa kerroksessa on esteetön WC-tila                             

Neuvonta: Induktiosilmukka

Kokoushuone ja kahvila Leeta, maantasokerros: Induktiosilmukka

Hissit: Pääovista oikealla

Seminaariaineisto

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen esteettömyydestä -seminaari 28.3.2019