Hiukkavaaran urheilualue

Haettavana Hiukkavaaran keskuksesta urheilu-, ulkoilu-, virkistys- ja retkeilytoiminnan sekä näitä palvelevan ravintola- ja majoitustoiminnan korttelialue

Oulun kaupunki hakee toimijoita Hiukkavaaran keskuksen alueelle kortteliin 82. Asemakaava mahdollistaa kortteliin urheilu-, ulkoilu-, virkistys- ja retkeilytoimintaa sekä näitä palvelevaa ravintola- ja majoitustoimintaa. Kortteli 82 on pinta-alaltaan yhteensä noin 3,96 ha sisältäen rakennusoikeutta 25 000 k-m2. Kortteliin on tehty aikaisemmin yksi noin 7000 m2 suuruista aluetta koskeva varaus padel-liikuntahallin ja kuntosalin rakentamista varten, ks. kartta hakualueesta. Em. lopulliset rajat huomioidaan muun korttelialueen suunnittelussa. Varaamatonta korttelialuetta on noin 3,26 ha.

Hakemuksen tulee sisältää kuvaus tulevasta toiminnasta, tulevan rakentamisen laajuus (k-m2), alustava tilaohjelma (m2), maa-aluetarve (m2), kustannusarvio, rahoitus, kiinteistön tuleva omistaja ja operoija, hanketta kuvaavat yleispiirteiset havainnepiirrokset sekä muu kaupungin päätöksenteon kannalta hakijan tarpeelliseksi katsoma lisätieto.

Hakemus tulee tehdä alueelle yleisesti, ei tiettyyn osaan korttelia. Toiveen sijainnista korttelissa voi esittää. Saapuneiden hakemusten perusteella kaupunki arvioi esitetyt yksittäiset hankkeet sekä muodostaa käsityksensä esitetyistä hankkeista muodostettavissa olevasta kokonaisuudesta.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen tonttipalvelut@ouka.fi

Viestin aihekenttään otsikoksi: ”Hakemus Hiukkavaaran urheilukortteliin”. Viestin koko liitteineen saa olla enintään 15 Mt.

Materiaalit ja linkit:

 

Lisätietoja: