Kaupungin varikon korjaamo

Myytävänä Hartaanselällä Oulun Asuntomessujen 2025 korjauskohteeksi. 
Myyntiaika 22.4. – 11.11.2022 klo 15.

Kaupunki myy upean Oulujoen suistomaiseman varrelta historiallisesti merkittäviä rakennuksia. Rakennukset myydään Oulun asuntomessujen korjausrakentamisen kohteiksi ja niihin tavoitellaan oululaisia ja matkailijoita houkuttelevia palveluita sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa.  Kohteiden yleisesite.

Kaupunginvarikon korjaamo osoitteessa Lipporannatie 2 on yksi myytävistä kohteista.

Varikko on paikallisesti merkittävä kohde, joka huokuu menneiden vuosien oululaista historiaa. Alue on 1950-luvulta lähtien toiminut osana Pohjois-Suomen merkittävintä logistista keskusta ja Oulun kaupungin monipuolista teollisuustoimintaa.

Omaleimaista teollisuusarkkitehtuuria edustava valoisa korjaamorakennus koostuu kahdesta korkeasta teollisuushallista aputiloineen. Korjaamohalleista avautuu suuret ovet sisäpihalle suiston puolelle tulevalle Varikon aukiolle. Korjaamo tarjoaa teollisuushenkisen kaupunkitilan monipuoliseen kulttuuri- ja liikuntatoimintaan, ja tilaa riittää usean toimijan muodostamalle palvelukokonaisuudelle.

Omaleimaiseen ja rosoiseen Varikon korjaamoon tavoitellaan kaupunkikulttuurin, tapahtumien ja virkistystoiminnan keskusta.

Vuoden 2025 Suomen asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.
ouka.fi/hartaanselanranta

 

Ostohakemus

Vapaamuotoiset hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköisesti 11.11.2022 kello 15.00 mennessä osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55A, Oulu, PL71 90015 Oulu tai kirjaamo@ouka.fi. Hakemukseen merkintä: ” OUKA/13236/02.07.00/2021 Kaupunginvarikon korjaamo"

Hinta rakennukselle: 10 000 € + pysäköintivelvoitepaikat
Autopaikan hinta pohjautuu pysäköintitalon rakentamiskustannuksiin, kts. liite Keskitetty pysäköinti. Tonttivuokra 19 500 €/vuosi.

Ostajaeh­dokkaan on esitettävä hakemuk­sessaan seuraavat seikat:

Valintapäätös tehdään valitsijaryhmässä alla olevien laatutekijöiden perusteella.

- Kohteen toimintakonsepti ja suunnitelma sisätilojen käytöstä (pohjapiirustus).

- Rakennus- ja investointisuunnitelma, joka pitää sisällään suunnitellun korjausrakentamissuunnitelman ja sen aikataulun.

- Kaikki pysäköintipaikat sijoittuvat alueella pysäköintitaloon, josta tässä vaiheessa on varattu max. 60 kpl korjaamorakennukselle. Yleiset tontinluovutusehdot on päätetty 18.10.2022 yhdyskuntalautakunnan kokouksessa, kts. liite Keskitetty pysäköinti.

Muut ehdot ja mahdollisuudet:

Rakennukseen tulee sijoittaa ympäristöä palvelevaa kulttuuri- ja/tai liikuntatoimintaa
Rakennuksen muutos- ja korjaustöistä tulee sopia Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa rakennusluvan yhteydessä
Rakennuksen esittely Oulun asuntomessuilla 2025 tulee olla mahdollista
Huomioidaan tuleva ympäristö (asuinalueympäristö) ja liikenne (huoltoajot)

Lisätietoja

Santeri Lokkila, tekninen isännöitsijä, p. 044 703 0521, santeri.lokkila@ouka.fi

Liitteitä

Myyntiesite (PIMA vastuut muuttuneet)

Asemakaava

Asemakaavaselostus

Asbesti ja haitta-ainetutkimus

Kuntotutkimus

Rakennushistoriaselvitys

ARK Pohjapiirustus VSS

ARK pohjapiirustus 1.krs

ARK pohjapiirustus 2.krs

Tonttikartta

Rakennusjärjestys

Betonitutkimus (liite lisätty 4.5.)

Keskitetty pysäköinti