Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Korjausavustusta voidaan myöntää pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen, jos taloudessa asuu 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Avustuksen hakijana voi olla kotitaloudessa asuva yli 65 -vuotias tai vammainen henkilö itse, tai esimerkiksi hänen puolisonsa.

Avustusta voidaan myöntää enintään 50% hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70%. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa.

Vanhustyön keskusliiton alueellinen korjausneuvoja neuvoo tarvittaessa muutostöiden suunnittelussa ja avustuksen hakemisessa.

 

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää omakotitalon omistajille (henkilöasiakkaat) ja taloyhtiöille (yhteisöt) avustusta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Avustuksen suuruus on enintään 50% hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista.

 

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY myöntää avustusta ympärivuotisessa käytössä olevien öljylämmitteisten pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä sen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä. Avustuksen määrä on joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa riippuen uudesta lämmitysmuodosta. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää.

 

Energia-avustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt. Hakuaika on ympäri vuoden.

 

Lisätietoja ARAn korjausavustuksista ja niiden hakemisesta voi kysyä korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelusta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 90140 Oulu
  • Puhelin cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Pohjois-Pohjanmaan korjausneuvoja Jari Mustonen p. 040 516 6738

Linkki ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/korjausavustukset