Peltolan alueen ideakilpailu 16.3. - 15.5.2020

Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on etsiä alueelle paras idea tai konsepti hyvinvointi- ja terveysalan osaamis- ja palvelukeskittymän toteuttamiseksi. Samalla haetaan ratkaisuja, joilla tuleva täydennysrakentaminen sovitetaan olemassa olevaan arvokkaaseen ympäristöön.

 

Kilpailun ajankohta

Kilpailu järjestetään 16.3. - 15.5.2020

 

Menettelyt

Kilpailuun osallistutaan tekemällä hakemus (enimmäispituus 8xA4). Kilpailu on luonteeltaan idea ja konseptikilpailu, ei arkkitehtikilpailu. Suunnitelmien rooli on lähinnä sovittaa rakentaminen arvokkaaseen ympäristöön.

Kilpailussa on kaksi aluetta A ja B, joiden rajaukset on esitetty liitteenä olevassa kilpailuohjelmassa. A alue jakaantuu osa-alueisiin, joista toiselle osa-alueelle A2 (ylilääkärin asuintalo) voi tehdä itsenäisen hakemuksen. B-alue poikkeaa A-alueesta siten, että se on pääkäyttötarkoitukseltaan asumista.

Kilpailun voittajien kanssa kaupunki käynnistää alueelle kaavamuutosprosessin, jossa toiminnoille kaavoitetaan tontit.

Tontit luovutetaan kilpailun voittajille.

 

Hakemuksen sisältö

Hakemukseen sisällytetään seuraavat asiakirjat:

 1. Idea tai konsepti
 2. Maankäytön yleissuunnitelma
 3. Maankäytön yleissuunnitelman selostus
 4. Viistoilmakuvaupotus
 5. Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelma
 6. Yrityksen tai yritysten yhteystiedot

 

Kilpailun ratkaiseminen

Kilpailuehdotusten vastaavuus kilpailun tarkoitukseen ja tavoitteisiin arvioidaan seuraavien perusteiden kautta:

 • Idean tai konseptin sopivuus alueelle sekä innovatiivisuus
 • Kaupunkikuvallinen laatu ja arvokkaan ympäristön huomioon ottaminen
 • Henkilöautoliikenteen minimointi ja kestävien kulkumuotojen edistäminen kilpailuehdotuksessa
 • Ehdotuksen toteutuskelpoisuus ja varmuus sekä aikataulun realistisuus. Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman realistisuus.

Kilpailuehdotukset arvioi sitä varten perustettu arviointityöryhmä, joka tekee esityksen kaupunginhallitukselle kilpailun voittajista. Ratkaisun kilpailun voittajista tekee kaupunginhallitus.

Kilpailuaineisto

Kilpailua ja kilpailualuetta koskevat asiakirjat:

 1. Kilpailuohjelma
 2. Yhteenveto alueen suunnittelutilanteesta
 3. Kilpailualueen rajaus / pohjakartta dwg-muodossa
 4. Ote ilmakuvasta 2018 / viistoilmakuva pohjoisesta / viistoilmakuva idästäviistoilmakuva etelästä / viistoilmakuva lännestä
 5. Peltolan liikenteen esiselvitys
 6. Ylilääkärin asuintalon korjaussuunnitelmat (korjaussuunnitelma 1, korjaussuunnitelma 2)

 

Hakemuksen jättäminen

Hakemukset jätetään sähköisesti tonttipalvelut@ouka.fi osoitteeseen otsikolla “Hakemus Peltolan ideakilpailuun”. Hakija vastaa siitä, että hakemus on saapunut perille hakuaikana. Hakemuksen saapumisen voi varmistaa soittamalla p. 044 703 2612 hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Tervetuloa kehittämään yhdessä Peltolan aluetta!

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Lisätietoja Peltolan ideakilpailusta antavat:

Matti Matinheikki, p. 044 703 1112

Veikko Lehtinen, p. 044 703 2612

Simo Tuppurainen, p. 040 630 9515