Ranta-Toppila

Ranta-Toppilan satamasta portti merelliseen ja arktiseen matkailuun

Uudesta Ranta-Toppilan vierasvenesatamasta halutaan luoda 300 venepaikan elämyskeskus. Se toimisi porttina merelle ja Ouluun niin veneilijöille, matkailijoille, harrastajille kuin vain merellisestä tunnelmasta nautiskelijoille. Uusi vierasvenesatama olisi kaikille avoin ja mahdollisuuksia tarjoava Oulun merellinen olohuone. Alueelle sopisi hyvin elämyksellinen ravintola- tai majoituslaivatoiminta, ja elämyskeskus kytkisi yhteen palveluita ja erilaisia tapoja kokea merellisyyttä.

Ranta-Toppilan venesataman alueelle on suunniteltu esim. saunaa, talviuintipaikkaa ja vesiliikuntakeskusta, josta on mahdollista lähteä harrastamaan monipuolisesti eri lajeja. Ranta-Toppila Oulun vanhimpana satamapaikkana on luontainen hyvä paikka satamalle ja mahdollistaa helpon, nopean ja turvallisen pääsyn merelle. Sataman alueesta on laadittu yleissuunnitelma ja investointilaskelmia, ja toimijaa alueelle lähdetään hakemaan elokuussa 2020.

Toimijaa haetaan kehittäjäksi ja toteuttajaksi

Satamaan sitoutuva toimija ottaa 20 vuodeksi vastuun pienvenesataman hoidosta, käytöstä ja kehittämisestä. Myös venesataman laiturirakenteiden rakennuttaminen kuuluu sopimukseen. Toisaalta yrittäjällä tai yrittäjäkumppaneilla on mahdollisuus toteuttaa suunnitelmiensa mukaan alueelle asemakaavassa osoitettua veneilytoimintaan liittyviä rakennuksia 3000 kem2 sekä satamalaiturille sijoittuvia muita palvelurakennuksia 200 kem2

Sijainti ja mahdollisuudet


Ranta-Toppila sijaitsee Toppilansalmen suulla, jossa luontoretkeily ja virkistys on lähellä. Alueelle on helppo tulla mereltä ja maalta - myös aloittelijoiden. Ranta-Toppilan, Toppilan ja Hietasaaren monipuoliset virkistyskohteet ovat aivan lähellä.

 • 4 km Oulun keskustasta luoteeseen
 • 20 km Oulun lentoasemalle

Luonnollinen satamapaikka

 • Satama-alueen kokonaiskerrosala 5200 kem2
 • Venepaikkojen suunniteltu määrä n. 300 kpl
 • Enimmäissyväys 5,5 m
 • Alueella on rikas satamahistoria

Asuntomessualue lähelle 2025

Ranta-Toppilan alue on tulevaisuudessa merellisen Oulun keskus. Asukkaita alueelle on tulossa yli tuhat, ja Asuntomessut järjestetään aivan vieressä vuonna 2025. Ranta-Toppila on portti merelliseen ja arktiseen matkailuun.

Vene joella.

 

"Ranta-Toppilan satamassa voi aistia ja kokea pohjolan valkean pääkaupungin aitoa merellistä tunnelmaa. Oulun merellinen olohuone on avoin ja tarjoaa mahdollisuuksia vuoden ympäri. Se on paikka kokea merellisyyttä itselle sopivalla tavalla."

Ranta-Toppilan liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus - WSP

Lue lisää:

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja Ranta-Toppilasta

Sopimusluonnos ja Ranta-Toppilan liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus

PÄIVITETTY:

Ranta-Toppilan liiketoiminta - mahdollisuuksien kartoitus

Ranta-Toppilan liiketoiminta - karkea taloudellinen tarkastelu

 

Hakeminen

Hakemukset on jätettävä kaupungin kirjaamoon 28.8.2020 klo 15 mennessä merkinnällä ”Ranta-Toppilan operaattorihaku”.

Hakemuksessa hakijan tulee esittää seuraavat tiedot:

 • hakijan suunnitelmaluonnos alueen käytöstä ja toiminnan vaiheistuksesta sekä ensivaiheessa tehtävistä investoinneista mukaan lukien laitureiden rakentamisen vaiheistus
 • hakijan sitoutuminen operointisopimukseen sekä maanvuokrasopimukseen
 • hakijataho/konsortio ja mahdolliset referenssit
 • ensimmäisen laituri-investointivaiheen rahoitussuunnitelma
 • muut hakemuksen kannalta hakijan olennaiseksi katsomansa seikat.

Operaattorin valintapäätöksen tekee yhdyskuntalautakunta.