Rasitetoimitus - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Rasitetoimitus Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

 • Talousveden ottamiseen ja johtamiseen sekä vesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Veden johtamiseen maan kuivattamista varten
   
 • Viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä asemakaava-alueella yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
   
 • Kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
   
 • Kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
   
 • Väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen tai jätteiden kokoamispaikan sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella.

Kiinteistörasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin tai rakennuspaikan lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa, ja niiden perustaminen edellyttää yleensä kiinteistöjen omistajien välistä rasitesopimusta.

Kiinteistörasitteen perustamista haetaan kiinteistörekisterin-pitäjältä; Oulun kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla tulostettavalla lomakkeella, joka postitetaan tai toimitetaan sähköpostilla Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksikköön.

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Rasitetoimituksen kustannukset maksaa pääsääntöisesti asianosainen, joka hyötyy toimituksesta. Maksun suuruus määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032322 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.