Rasitetoimitus

Kuva rasitetiestä

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

 • Talousveden ottamiseen ja johtamiseen sekä vesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Veden johtamiseen maan kuivattamista varten
   
 • Viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä asemakaava-alueella yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
   
 • Kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
   
 • Kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
   
 • Väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen tai jätteiden kokoamispaikan sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
   
 • Kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella.

Kiinteistörasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin tai rakennuspaikan lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa, ja niiden perustaminen edellyttää yleensä kiinteistöjen omistajien välistä rasitesopimusta.

Kiinteistörasitteen perustamista haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä; Oulun kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla rasitetoimitusta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla.

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Rasitetoimituksen kustannukset maksaa pääsääntöisesti asianosainen, joka hyötyy toimituksesta. Maksun suuruus määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032346 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.