Täydennysrakentaminen


Oulun kaupunkistrategian mukaan elinvoimainen Oulu tiivistää kaupunkirakennetta ja edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Näitä tavoitteita kohti voidaan pyrkiä jo rakennettuja tontteja täydennysrakentamalla.


Kuva: Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys. LUO Arkkitehdit, Ramboll Finland Oy, Oulun kaupunki.
Kuva: Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys. LUO Arkkitehdit, Ramboll Finland Oy, Oulun kaupunki.

Oulun kaupunki haluaa edistää taloyhtiöiden mahdollisuuksia uudistaa hallinnassaan olevia kiinteistöjä. Tätä varten kaupunginhallitus hyväksyi 3.9.2018 § 225 kokouksessaan taloyhtiöiden täydennysrakentamishankkeiden sopimuskannustimet 2018 - 2023. Kannustimet tarjoavat hieman normaalia sopimuskäytäntöä edullisemmat ehdot pienosakkaiden hallinnassa oleville kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöille. Alla olevassa taulukossa on esitelty sopimusten kannustintasot. Normaalien maankäyttösopimusten periaatteiden mukaan kaupunki perii 40 % sopimuskorvauksen kaavamuutoksen tuottamasta rakennusoikeuden arvonnoususta käytettäväksi yhdyskuntarakentamisen kustannuksia varten.

Sopimuskannustimet ovat määräaikaiset siten, että kannustimiin oikeutetun asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön tulee olla jättänyt asemakaavan muutoshakemus kaavoitusyksikön käsiteltäväksi ennen vuoden 2023 loppua.

Kaupunginhallituksen päätös taloyhtiöiden täydennysrakentamisen sopimuskannustimista

Sopimuskannustimet-taulukko / diaesitys kannustimista. Lisätietoa sopimuskannustimista voi kysyä Oulun kaupungin tonttipalveluista.

 

Heinäpään toteusselvityksen alueella peritään asemakaavan muutoksesta enintään 5000 euroa taloyhtiötä kohden. Lue lisää Heinäpään toteutusselvityksestä täältä.

  • Käyntiosoite Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Postiosoite PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Simo Tuppurainen, 040 630 9515
  • Sähköposti 
  • Anna palautetta

eTilauspalvelu

eTilauspalvelun kautta voit muun muassa tilata kopion maanvuokrasopimuksesta.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/tontit