Mainoskuva, tontin täydeltä kasvun varaa

Tehokkaampaa tuotantoa

Teollisuuden ja rakennusalalle tarjoamme runsaasti valmiiksi kaavoitettuja ja kunnallistekniikan piirissä olevia tontteja.

Yrittäjä, varaudu tonttikoon valinnassa myös yritystilojen tulevaan laajentamiseen. Jos näköpiirissä on kasvua ja mahdollista lisämaan tarvetta, voidaan viereisen tontin luovutusta viivästyttää mahdollisuuksien mukaan.
 

Uusia tontteja kaavoitetaan jatkuvasti

Kaavoitamme jatkuvasti tontteja yritysten tarpeisiin. Tarjoamme yrityksille edullisia vuokrasopimuksia, mutta tontin voi rakentamisen jälkeen pääsääntöisesti myös ostaa omakseen. Kaikki yritystonttialueet on sijoitettu logistisesti hyville paikoille.

Tehokkaampaa tuotantoa - Ruskonselkä

Suuri ja kehittyvä teollisuuden keskittymä

Ruskonselän ja Ruskon alueet ovat Oulun suurin ja merkittävin perinteisen teollisuuden, rakennusteollisuuden, elektroniikkateollisuuden, alihankintatoimintojen ja pienteollisuuden keskittymä.

Aluetta kehitetään edelleen tilaa vaativan teollisuuden, varastotoimintojen ja materiaalien lajittelutoimintojen tarpeisiin. Lisäksi aluetta varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille kuten toimistoille, palveluille ja sellaiselle teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön merkittävää haittaa.

Suurena työpaikka-alueena Ruskonselkä ja Rusko muodostavat vankan perusteollisuuden alueen, jonka vahvoina osina ovat elektroniikkateollisuus ja rakentaminen.

Tuotekortti - Ruskonselkä (pdf)

Katso vapaita tontteja karttapalvelusta

Kartta, tehokkaampaa tuotantoa Ruskonselkä

Tehokkaampaa tuotantoa - Takalaanila

Pohjoisen logistiikan keskus

Takalaanilan alue on koko Pohjois-Suomen tavaratoimituksen ja painotuotteiden jakelukeskus. Yritystonteille on Takalaanilassa kova kysyntä.

Takalaanila on kehittymässä logistiikan, verkkokaupan, varastotoimintojen ja näihin liittyvien palvelujen keskukseksi.

Tuotekortti - Takalaanila (pdf)

Katso vapaita tontteja karttapalvelusta.

Kartta, tehokkaampaa tuotantoa Takalaanila

Tehokkaampaa tuotantoa - Holstinmäki

Helposti saavutettava teollisuusalue

Holstinmäen työpaikka-alue on puunjalostusteollisuuden, pienteollisuuden ja rakentamisen keskittymä. Aluetta kehitetään edelleen näiden toimintojen ja lähialueen palveluiden sijoittumispaikkana.

Holstinmäen teollisuusalueen sijainti valtatie 4 liittymän ja Haukiputaantien välissä varmistaa alueelle hyvät kulkuyhteydet ja tuo lisäarvoa. Vapaat yritystontit painottuvat Holstinmäen itäosaan.

Tuotekortti - Holstinmäki (pdf)

Katso vapaita tontteja karttapalvelusta.

Kartta, tehokkaampaa tuotantoa Holstinmäki

Tehokkaampaa tuotantoa - Välikylä

Työpaikkoja Kuusamontien varressa

Välikylän yrityspuisto on monipuolinen pienyritysten toiminta-alue.

Välikylän yrityspuisto sijaitsee Kuusamontien varressa Ruskon suuresta työpaikka-alueesta koilliseen. Alue varataan pienyritysten, kuljetustoimintojen sekä lähialueen palveluita tukevaan yritystoimintaan.

Tuotekortti - Välikylä (pdf)

Katso vapaita tontteja karttapalvelusta.

Kartta, tehokkaampaa tuotantoa Välikylä

Tehokkaampaa tuotantoa - Honkimaa

Honkimaan yritystontit

Honkimaan teollisuusalue sijaitsee Kuusamontien pohjoispuolella lähellä Kiimingin keskustaa. Runsaasti tontteja tarjolla yrityksesi tarpeisiin ja tonteille pääsee rakentamaan heti.

Tuotekortti - Honkimaa (pdf)

Katso vapaita tontteja karttapalvelusta.

Kartta, tehokkaampaa tuotantoa Honkimaa

Tehokkaampaa tuotantoa - Oulunportti

Palveluja ja kauppaa erinomaisella sijainnilla

Oulunportti on Oulun eteläosan merkittävin työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä.

Alue sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Valtatie 4:n läheisyys ja suora yhteys lentokentälle ovat alueen valtteja. Kaakkurin aluekeskus Oulunportin itäpuolella lisää sen vetovoimaa ja asiakasvirtoja.

Oulunportin alue toimii monipuolisesti korkeatasoisena yritystoiminnan ja palvelujen alueena, jonka eteläosaan on mahdollista sijoittua myös tuotannollista toimintaa. Oulunportin suunnittelussa otetaan huomioon sen liittyminen toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin kaupalliseen aluekeskukseen sekä kaupunkikuvan korkea laatu.

Tuotekortti - Oulunportti (pdf)

Katso vapaita tontteja karttapalvelusta.

Kartta, tehokkaampaa tuotantoa Oulunportti

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Postiosoite
PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Yritystontit

Jukka Kangas
p. 044 703 2366
jukka.kangas@ouka.fi

Kari Viik
p. 040 575 8082
kari.viik@ouka.fi

Kaija Puhakka
p. 044 703 2301
kaija.puhakka@ouka.fi

Sähköposti
tonttipalvelut(at)ouka.fi

Anna palautetta