Tilusvaihto

Kiinteistöjen kesken voidaan vaihtaa alueita toimittamalla tilusvaihto. Yleensä toimitus edellyttää maanomistajien sopimusta alueiden vaihdosta. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoiset.

Tilusvaihdon edellytyksenä asemakaava-alueella on, että se edistää tonttijaon laatimista tai rekisteritonttien muodostamista taikka kaavan mukaisten aluevarausten toteuttamista.

Toimitusta haetaan kiinteistörekisterinpitäjältä; Oulun kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla tilusvaihtoa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla.

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta vaihdettavista tiluksista.

Tilusvaihdon kustannukset maksavat pääsääntöisesti tilusvaihdon osapuolet puoliksi. Maksun suuruus määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti. 

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032346 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.