Tontin ja rakennuspaikan lohkominen

 

Kuvassa rakennus tontilla

Oulun kaupungin asemakaavoitetulla alueella vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti muodostetaan kiinteistöksi tontin lohkomis-toimituksella. Toimituksen saatua lainvoiman tontti merkitään kiinteistörekisteriin. On tärkeä huomata, että vasta kiinteistörekisteriin merkitty tontti on rakentamiskelpoinen!

Katso myös tietoa tontin muodostamisesta.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen   toimitettua Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksikköön  tiedon määräalan lainhuudosta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta.

Lohkomista haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla.

Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus on syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä. Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1-3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa pääsääntöisesti lohkottavan tontin omistaja. Lohkomismaksu vaihtelee tontin koosta riippuen ja sen perusteet näkyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksasta.
Tontin lohkomistoimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta (pdf).

Vuoden 2013 kuntaliitoksen seurauksena Oulun kaupungissa on vahvistettujen asemakaavojen alueita, joilla on voimassa ohjeellinen tonttijako. Jos sitovan tonttijaon laatiminen ei ole tarpeellista, ohjeellisen tonttijaon mukaiset rakennuspaikat erotetaan lohkomistoimituksella tilaksi. Oulun kaupunki suorittaa rekisterinpitoalueellaan myös ohjeellisten rakennuspaikkojen tilaksi lohkomiset. Rakennuspaikan lohkominen tulee vireille kuten tontin lohkominenkin.

Kaavan mukaisen rakennuspaikan lohkomisen kustannukset maksaa pääsääntöisesti lohkokiinteistön omistaja. Lohkomismaksu vaihtelee rakennuspaikan koosta riippuen ja sen perusteet näkyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksasta. 

Rakennuspaikan lohkomistoimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Rakennuspaikkojen lohkomiset haja-asutusalueilla sekä rantakaava-alueilla suorittaa Maanmittauslaitos.

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032346 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.