Usein kysyttyä hulevedestä

Hulevesimaksut

Mikä on hulevesimaksu ja mihin se perustuu?

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lakiin tuli muutos 1.9.2014, jonka jälkeen hulevesien hallinta ei enää ollut osa vesihuoltoa.   

Oulussa otettiin käyttöön hulevesimaksu vuoden 2016 alusta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Samalla jätevesimaksua alennettiin. Aiemmin pääosa hulevesikustannuksista katettiin jätevesimaksulla, mutta uusi laki kieltää sen käytön.

 

Mihin hulevesimaksu käytetään?

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistön vesilaskutus on laskutusajankohtana.

 

 

Ketä hulevesimaksu koskee?

Hulevesimaksu peritään kaikilta asemakaava-alueen noin 25 000 kiinteistöltä. Hulevesimaksun tulo on kaupungille noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Talot ja tontit

Mikä on asemakaava-alue? Onko minun taloni asemakaava-alueella?

Voit tarkistaa asian Oulun kaupungin karttapalveluista.

Miksi pitää maksaa hulevesimaksu, jos imeyttää hulevedet tontilla eikä mitään mene tontin ulkopuolelle?

Hulevesi ei jää pelkästään tontille, vaan sitä siirtyy alueen ojiin tai viemäreihin eli  kaupungin hallinnoimiin hulevesijärjestelmiin. Hulevesimaksulla katetaan näistä syntyvät kustannukset.

Mikä on minun tonttini pinta-ala?

 

Tontin pinta-ala löytyy kiinteistöverolaskusta tai tontin vuokralaskusta.

Omakotitontin tonttikoolla ei ole merkitystä hulevesimaksun suuruuteen, vaan kaikilla omakotitaloilla maksu on sama.

 

Miksi maksu ei koske haja-asutusaluetta?

Kunta vastaa lain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaavan ulkopuolella.

Pitääkö minun maksaa maksu, jos huleveteni menevät jokeen?

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella, eikä siitä voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Miksi hulevedestä ei tehdä sopimusta?

Maksu on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen julkisoikeudellinen maksu, jolloin sopimuksia ei tehdä.

 

 

Jos hulevesiviemäriä ei ole, mihin tontin vedet johdetaan?

Tontin rakennusten katto- ja perustusvedet ja salaojavedet voidaan johtaa esimerkiksi tontille rakennettavaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain perusteella kielletty.

Miten toimia, jos haluaa liittyä hulevesiviemäriin?

Jos hulevesiverkosto on jo alueella, voitte pyytää siitä liitoslausunnon Oulun Vedeltä.

Jos hulevesiviemäriä ei alueella ole, ottakaa yhteys Oulun kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.

 

Onko tontillani hulevesiviemäriä? Onko alueellani mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon?

Hulevesiviemärien sijainnit löytyvät johtokartalta, jonka voi tilata netistä.

Karttaotteella näkyy alueen vesi-, jätevesi sekä hulevesiverkostot. Jos hulevesiverkosto on jo alueella, voitte pyytää liitoslausunnon Oulun Vedeltä.