Välimaan kiertotalousalue

Välimaan kiertotalousalue

Oulun alueella on monipuolista teollisuutta, jonka sivutuotteena valmistuu hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja. Materiaalin hyötykäyttöä rajoittavana tekijänä on kuitenkin nähty toimintaan soveltuvan alueen puute.

Oulun kaupunki haluaa olla mukana edistämässä kiertotalouden toimintaedellytyksiä Oulun seudulla. Välimaan alueelta voidaan myöntää suunnitteluvarauksia useammalle materiaalien kierrätykseen erikoistuneelle toimijalle. Tavoitteena on saada teollisuuden sivuvirrat ja rakentamisessa syntyvät ylijäämämaat tehokkaasti kiertoon.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava sekä Uuden Oulun yleiskaava mahdollistavat kiertotalousalueen perustamisen Välimaalle. Alueen toimijoilla on mahdollisuus liittyä Kiimingintien varteen rakennettavaan siirtoviemäriin. Alueen kehittämisen lähtökohtana ovat materiaalitehokkuus sekä uudet innovatiiviset ratkaisut ja tuotteet.

Välimaan alue sijaitsee Oulussa Kiimingintien (mt 849) varrella noin 6 km Kiimingin taajamasta pohjoiseen. Oulun keskustasta Välimaalle on matkaa noin 28 km. Alueen pinta-ala on noin 130 hehtaaria.

Oulun kaupungin yhdyskuntalauta on tehnyt suunnitteluvarauksen Lassila & Tikanoja Oyj:lle Välimaan kiertotalousalueelta.

Ota meihin yhteyttä

Kerromme lisää Välimaan kiertotalousalueen kehittämisestä. Voimme myös suunnitella yhdessä toimintaasi sopivan varausalueen.

Satu Pietola, p. 040 620 2767, satu.pietola@ouka.fi

Kari Viik, p. 040 575 8082, kari.viik@ouka.fi

 

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Postiosoite
PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Satu Pietola
p. 040 620 2767
satu.pietola@ouka.fi

Kari Viik
p. 040 575 8082
kari.viik@ouka.fi

 

Anna palautetta