Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön toivotaan olevan luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos Wilma-tunnusten kanssa on ongelmia, kääntykää koulusihteerien puoleen.
 
Vanhempainillat järjestetään pääsääntöisesti luokka-asteittain ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Kaksi kertaa vuodessa on lisäksi mahdollisuus käydä kehityskeskustelu oppilaan opettajan tai luokanvalvojan kanssa. Kehityskeskusteluihin on hyvä ottaa oppilas mukaan. Opettajat ovat yhteydessä ko. aikojen sopimisen tiimoilta. Kyseiset keskustelut on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi – menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo ehtineet käydä ko. koulutuksen. Lp-keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. -luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltajat voivat myös itse pyytää koululta aikaa Lp -keskustelulle tarpeen mukaan.
 
Alakoulun 1.-5. -luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

VANHEMPAINYHDISTYS

Koulullamme toimiva vanhempainyhdistys tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi. Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. Erityislasten vanhempien osallisuuden edistäminen kuuluu kiinteänä osana vanhempainyhdistyksen toimintaan.

Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat ja isovanhemmat tervetulleita!

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Anne Haimakainen. Opettajien edustajia ovat Kimmo Haapaniemi ja Elisa Reinikainen. 

 

Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite: haukiputaankoulunvy@gmail.com

Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmän sähköpostiosoite: haukiputaanerityisvanhemmat@gmail.com
 

Vanhempainyhdistyksen Facebook -sivu löytyy nimellä: ”Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry”. 

Kotisivut löytyvät alla olevan linkin kautta: 

https://haukiputaankoulunvanhempainyhdistys.yhdistysavain.fi/