Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on tukea ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempia kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa kodin ja koulun välillä tehtävään yhteistyöhön, koska se vaikuttaa suuresti oman lapsenkin koulunkäyntiin. Tavoitteena on myös kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempainyhdistys voi ottaa tarvittaessa kantaa koulutyössä ilmeneviin epäkohtiin ja antaa tukea opettajille sekä kodeille nykypäivän kasvatustyössä. Yhdistys voi järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia ja tuoda esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Anne Haimakainen.

Opettajien edustajina ovat Kimmo Haapaniemi ja Janne Nykänen.

Toimintaan otetaan mielellään lisää huoltajia ja myös isovanhempia mukaan!

Koulumme vanhempainyhdistyksen kotisivut:

www.haukiputaankoulunvanhempainyhdistys.weebly.com